Workcrew Scandinavia AB

Workcrew Scandinavia AB grundades av Lukasz Zygnesrki i Laholm under 2018 med 20 yrkesanställda. Företaget har utvecklats kraftigt och år 2020 är vi fler än 100 yrkesanställda.

Workcrew Scandinavia AB är ett bemannings- och entreprenad företag verksamt inom flera olika branscher, där vi framgångsrikt förser våra kunder med erfaren och yrkeskunnig personal.

Våra värderingar

Vi känner passion för vårt arbete, företag och våra kunder. Med passion uppnår vi bättre resultat och har samtidigt mycket roligare tillsammans. Vi har enkelt för att anpassa oss efter kundens önskemål och krav, vi förstår att man måste vara följsam utifrån kundens önskemål och att det krävs flexibilitet.

Vi har ett ständigt fokus på kostnader och kvalité, där vi är väl medvetna om hur kvalité även påverkar total kostnaden för varje uppdrag och produkt som vi levererar. Utifrån konceptet med ständiga förbättringar försöker vi kontinuerligt optimera vårt sätt att arbeta. Vi fäster stor vikt vid detaljer och förstår betydelsen av noggrannhet.

Vi arbetar med delegerat ansvar, där varje medarbetare är ansvarig för sitt specifika ansvarsområde och resultat i förhållande till kundens önskemål och förväntningar. Medarbetare som känner ansvar för sitt arbetsområde skapar bra engagemang, passion och ett fokus på kostnader och kvalité som i slutändan ger ett bättre resultat och nöjda kunder.

Vi trivs och har roligt av att arbeta tillsammans som ett team. Där vi uppskattar varandras olikheter och förstår varandras bidrag till att skapa en bra och trivsam arbetsplats. Ett bra team med god sammanhållning levererar bästa kvalité till våra kunder under varje utfört uppdrag, och är dessutom effektivare och mer produktivt.

Vi ser ödmjukhet som en egenskap som har stor betydelse för vårt samarbete såväl internt inom företaget som externt med olika parter. Som team löser vi både problem snabbare och växer som personer med en ödmjuk och prestigelös inställning. Vi är öppna för att lära oss nya saker, att skapa nya idéer och lösningar.

Vi eftersträvar ett öppet förhållningssätt till varandra där vi lyssnar och försöker förstå utmaningar och problem från olika angreppshåll. Genom att lösa olika problem på ett konstruktivt och strukturerat sätt, kan vi samtidigt vidareutvecklas och skapa nya erfarenheter. Något som vi sedan tar med oss och tillför i framtida projekt och uppdrag, för att göra dessa än mer effektiva. Vi ser det som en ständig process att optimera och förbättra vårt sätta att arbeta, att vara nyfikna, lösningsorienterade och ständigt utvecklas som individer och professionellt i våra olika yrkesroller.

Workcrew Scandinavia AB är medlem i den ideella föreningen POLKRONA, www.polkrona.se

Affärsidé

Vår affärsidé är att vara ett välrenommerat och professionellt bemannings-, entreprenads företag på marknaden, inom våra branscher och verksamhetsområde. Vår långsiktiga vision är att utvecklas och växa tillsammans med våra kunder, att leverera de bästa tjänsterna på marknaden till våra kunder.

Uppdrag

De uppdrag som vi utför till våra
kunder omfattar:

 • Prestationsgaranti
 • Professionella tjänster, hög kvalité
 • Yrkeskunnig personal
 • Kundfokus
 • Lyhörd och följsamhet
 • Aktiv partner för våra kunder
 • Uppfyller kundens förväntningar

Kärnvärde

Vår företagskultur bygger på kärnvärde som:

 • Passion och flexibilitet
 • Kostnad & kvalitets medvetenhet
 • Ansvarstagande
 • Sammanhållning
 • Ödmjukhet
 • Problemlösning